Co je vlastně kultura?


Netuším, co na tom, kdo vidí. Superman, Antman, Aquaman, stále totéž dokola dokoleÄka. Nic nového, a kromÄ› výborných efektů jsou to naprosté blbiny. Myslím, že vÅ¡echny i když jsem vÅ¡echny nevidÄ›l. Ale kina jsou vyprodaná, takže se to vÅ¡em líbí a já jsem opÄ›t, jako vždy, výjimka. Je nutno si uvÄ›domit, že každému se líbí nÄ›co jiného. A filmové spoleÄnosti nebudou toÄit filmy dle mého gusta, ale budou je toÄit pro Å¡irší obecenstvo. Musí na nich vydÄ›lat, aby se uživili. To je ovÅ¡em tÅ™eba uznat. SpotÅ™ební spoleÄnost je vždy na prvním místÄ›, stejnÄ› jako zisk za každou cenu. Proto nikdo nikoho nenutí do kina chodit.  

znázornění kina

Takže to vymÄ›níme za návÅ¡tÄ›vu sportoviÅ¡tÄ›, nebo tÅ™eba divadla. Například nÄ›jaká klasika by nebyla Å¡patná. Takže jsme navÅ¡tívil divadelní pÅ™edstavení. Hrála se „Kytice“ od pana Erbena, můj oblíbený kousek. Dodnes lituji vyhozených penÄ›z, protože to, co jsem vidÄ›l byl naprosto otÅ™esný pokus o jakousi modernu. Nevadilo mi, že vodník pod vodou kouří, ani to že chlastá. To bylo spíše takové oživení, ale komedianti, tedy kolotoÄáři, to už bylo na mne moc. Vůbec se mi to nelíbilo, a navíc vypínali hercům mikrofony. Nechávali je jen pÅ™i zpÄ›vu. Takže jsem polovinÄ› pÅ™edstavení nerozumÄ›l.

herci v divadle

Klasické pasáže znám nazpaměť, ale ty podivné mezihry mi naprosto unikaly. Na konci vÅ¡ichni kolem mne plácali. Já, opÄ›t výjimka, ne. Nebudu odměňovat nÄ›co, co mi bylo skoro protivné. Kupodivu, po pÅ™edstavení byly u východu sklenice, kde se mÄ›lo toto veledílo hodnotit. Dal jsem hlasovací lístek do sklenice s nápisem „katastrofa“ a hodnÄ› mne pÅ™ekvapilo, že byla skoro plná. I v dalších byly lísteÄky, ale v porovnání s „katastrofou“ to bylo jen ubohé množství. Tak kdo potom v tom divadle tleskal? Také je možné, že si lidé spletli sklenice i když to u nich bylo zÅ™etelnÄ› a ÄitelnÄ› velkým písmem napsáno. Takže asi tleskali ze sluÅ¡nosti. Nu i to je kultura. Ale ne pro mne.