Amatérská volejbalová liga

Velkým konkurentem volejbalové ligy se v roce 2008 stalo fotbalové Euro, velmi mezi hráči sledované.

Výňatek z platných mezinárodních pravidel volejbalu - určeno pouze pro AVL. V tomto výňatku jsou jen vysvětlivky k nejzákladnějším-nejproblémovějším pravidlům volejbalu. Články jsou řazeny dle uspořádání Mezinárodních pravidel.

 

1. Družstvo

Složení družstva: dle pravidel AVL je složení družstva 4 + 2, nebo 3 + 3 Kapitán: každé družstvo má kapitána, který je jediným hráčem, který může komunikovat s rozhodčím. Žádný jiný hráč nemá právo se na nic ptát ani na nic upozorňovat.


2. Struktura hry

Losování: před utkáním se provádí losování. Vítěz si vybírá buď: právo podávat nebo přijímat podání nebo stranu hřiště.

Postavení: první staví nejdříve družstvo, které bude podávat. Postavení hráčů před podáním musí odpovídat jejich postupu, tj. každý hráč musí stát na svém místě. Po úderu do míče se mohou hráči pohybovat po hřišti libovolně. Postavení se řídí polohou jejich chodidel. Viz. obr. č. 1. (Toto pravidlo se musí důsledně dodržovat v 1. AVL).

 

3. Střídání hráčů

Během jednoho setu se může vystřídat max. 6x, vystřídaný hráč se může do hřiště vrátit pouze na své místo, tj. za střídajícího hráče. Střídající hráč může střídat pouze jednou. (v maximálním provedení tzn. všech 6 hráčů ven, nebo 3 hráči ven a pak zpátky). Výjimkou je libero, který se do střídání nepočítá. Není to tedy žádná ruleta, jak se tomu někdy mylně říká.

4. Libero

Libero smí vystřídat kteréhokoliv hráče zadní řady. Nesmí smečovat nad úrovní pásky z žádného místa. Nesmí blokovat ani podávat Nahraje-li libero v přední zóně (trojce), nesmí z této nahrávky nikdo smečovat, je-li míč nad úrovní pásky.

 

5. Situace ve hře

Míč v hřišti (dobrý míč) - dotkne-li se povrchu hřiště, včetně čar. Míč v autu (aut) - dotkne-li se plochy mimo hříště - dotkne-li se předmětu, stropu či osoby mimo hřiště - dotkne-li se antének, provazů, sloupků či sítě vně antének. Viz. obr. č. 2

 

6. Odbití

Míč se může odbít jakoukoliv částí těla (tj. i nohou). Míč musí být udeřen, ne chycen či hozen. Míč musí být odbyt čistě (nesmí nastat "dvoják" - dotyk různých částí těla) výjimkou je první odbytí družstva - může být dvoják (Pozor - rozlišovat dvojdotek a tažený či nesený míč).

 

7. Hráč u sítě

Přesáhnutí sítě: Při bloku se dovoleno dotknou se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře, nebo v průběhu jeho útočné akce. (Musí nechat hrát soupeře - většinou brání nahrávači v náhře!! Nemá-li navrávač v úmyslu hrát přes a snaží-li se nahrát, a dotkne-li se blok balónu, tak je to chyba bloku a musí se pískat !!).

Proniknutí pod sítí (přešlap): Dotknou se soupeřova pole nohou či rukou je dovoleno za předpokladu, že část nohy či ruky zůstane ve styku se střední čarou či nad ní. !!!Nohou se rozumí část dolní končetiny od kotníku ke konečkům prstů. Rukou se rozumí od zápěstí ke konečkům prstů.!!!!. Dotek jinou částí těla je zakázán !!

Dotek sítě: Není dovoleno se dotknout sítě jakoukoliv částí těla. Vyjma "nastřelené sítě", tj. kdy se míč dotkne sítě a to je příčinou doteku hráče sítě.

 

8. Podání

Pouze jeden pokus o servis (po nadhození musí následovat podání !!!)

 

9. Clonění

Hráč či hráči nesmí bránit soupeři aby viděl na podávajícího hráče a na dráhu letu míče. (V praxi existuje poučka, že mezi hráči by měla být mezera na šíři ramen a hráči přední řady mohou mýt zvednuty ruce do výše hlavy - není dovolen žádný pohyb - komýhání. Mají-li hráči zvednuty paže - příprava na blok, tak s nimi nesmí být absolutně pohybováno. Zadní hráči nemají důvod mít zvednuty ruce).

 

10. Útočný úder

Hráči zadní řady mohou zahrát míč nad úrovní pásky pouze ze zadní zóny, tzn. nesmí se dotknou čáry "trojky". Mohou však zahrát míč pod úrovní pásky.

 

11. Oddechový čas - "Tajm"

Trvá 30 sekund a prvních dvou setech má každé družstvo právo na dva tajmy. V rozhodujícím setu tie-breaku má každé družstvo právo pouze na jeden tajm. (Úprava AVL).

 

12. Rozhodnutí rozhodčího

Rozhodnutí rozhodčího jsou konečná. V případě pochybení rozhodčího, následuje nová rozehra - nelze obracet rozhodnutí.

Děkujeme za pozornost a věříme, že vás to bude bavit i budete vyhrávat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2018